Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

แบบฟอร์มวิเคราะห์อัตรากำลังพศ

User Rating: / 15
แย่ดีที่สุด 

แบบฟอร์มวิเคราะห์อัตรากำลัง พศ


แบบสำรวจความต้องการอัตรากำลังภาครัฐของส่วนราชการ (แบบฟอร์มที่ 01)     ดาวน์โหลด

แบบสำรวจการปฏิบัติราชการ (แบบฟอร์มที่ 02)    ดาวน์โหลด