Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

การจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

User Rating: / 5
แย่ดีที่สุด 

แบบ ปย.๑ และ แบบ ปย. ๒ การจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙