Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

คำร้องขอเพิ่มปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลการภาครัฐ

User Rating: / 9
แย่ดีที่สุด 

แบบเพิ่ม ปรับปรุงข้อมูลผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ  ดาวน์โหลด