Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด)

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด)

ดาวน์โหลด