Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

User Rating: / 4
แย่ดีที่สุด 

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ที่ ๕๑๑/๒๕๕๗  ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้