Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก

User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก (ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด)