Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ย้ายข้าราชการ

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ที่ ๕๔๒/๒๕๕๗  ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรืี่อง ย้ายข้าราชการ