Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๖๒๑/๒๕๕๗ เรื่อง ย้ายข้าราชการ

User Rating: / 4
แย่ดีที่สุด 

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๖๒๑/๒๕๕๗ เรื่อง ย้ายข้าราชการ