Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อพนักงานศาสนการผู้มีผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อพนักงานศาสนการผู้มีผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖