Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ)

User Rating: / 19
แย่ดีที่สุด 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ