Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ประกาศรายชื่อพนักงานศาสนการผู้มีผลการปฏิบัติราชการฯ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (๑ เมษายน ๒๕๕๗)

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ประกาศรายชื่อพนักงานศาสนการผู้มีผลการปฏิบัติราชการฯ

รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ (๑ เมษายน ๒๕๕๗)