Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ประกาศรายชื่อพนักงานศาสนการผู้มีผลการปฏิบัติราชการฯ รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗)

User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

ประกาศรายชื่อพนักงานศาสนการผู้มีผลการปฏิบัติราชการฯ

รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗)