Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ย้ายข้าราชการ (ประเภทอำนวยการ ระดับสูง)

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ที่  1257/2557 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ