Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ย้ายข้าราชการ (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ)

User Rating: / 7
แย่ดีที่สุด 

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่  1259/2557  ลงวันที่  11 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ