Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมเข้าสู่ตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับสูง

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร  เพื่อเตรียมเข้าสู่ตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับสูง