Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

กำหนดการพิธีเปิดโครงการศึกศาอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับผู้บริหารและข้าราชการ

User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 

กำหนดการพิธีเปิดโครงการศึกษาอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับผู้บริหารและข้าราชการ  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ