Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แทนตำแหน่งที่ว่าง

User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เรื่อง  แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  แทนตำแหน่งที่ว่าง