Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ย้ายข้าราชการ ประเภทอำนวยการ ระดับสูง

User Rating: / 4
แย่ดีที่สุด 

คำสั่งสำนักงานพรพุทธศาสนาแห่งชาติ  ที่  ๒๓๑/๒๕๕๘  ลงวันที่  ๑๘ มีนาคม  ๒๕๕๘ เรื่อง  ย้ายข้าราชการ