Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เลื่อนข้าราชการ ประเภทอำนวยการ ระดับสูง

User Rating: / 4
แย่ดีที่สุด 

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ที่ 306/2558  ลงวันที่  9 เมษายน  2558  เรื่อง  เลื่อนข้าราชการ