Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เลื่อนข้าราชการ ประเภทอำนวยการ ระดับสูง

User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 349/2558 ลงวันที่ 27 เมษายน 2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ