Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ย้ายข้าราชการ ประเภทอำนวยการ ระดับต้น

User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ที่ 352/2558  ลงวันที่  ๒๘ เมษายน  ๒๕๕๘  เรื่อง  ย้ายข้าราชการ