Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ที่ ๔๕๑/๒๕๕๘  ลงวันที่  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เรื่อง  ย้ายข้าราชการ