Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ๒๖ ราย

User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๔๔๒/๒๕๕๘ เรื่อง

ให้ข้าราชการฯ ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป