Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ย้ายข้าราชการ ประเภทอำนวยการ ระดับต้น

User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ที่  ๔๗๘/๒๕๕๕๘  ลงวันที่ ๕ มิถุนายน  ๒๕๕๘  เรื่อง ย้ายข้าราชการ