Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ที่ 509/2558  ลงวันที่  17 มิถุนายน 2558  เรื่อง  ย้ายข้าราชการ