Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๕๔๖/๒๕๕๘ เรื่อง ให้ข้าราชการฯ พ้นการทดลองปฏิบัติราชการ

User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๕๔๖/๒๕๕๘

เรื่อง ให้ข้าราชการฯ พันการทดลองปฏิบัติราชการ

รุ่นที่ ๕ จำนวน ๑๕ ราย