Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เลื่อนข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ เป็นประเภทอำนวยการ ระดับต้น

User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ