Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ย้ายข้าราชการ ประเภทอำนวยการ ระดับสูง

User Rating: / 6
แย่ดีที่สุด 

คำสั่งสำนักงานพรพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๗๒๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ กันยายน  ๒๕๕๘ เรื่อง ย้ายข้าราชการ