Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

User Rating: / 8
แย่ดีที่สุด 

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ลงวันที่  ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘  เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อ่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ