Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เลื่อนข้าราชการขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๒ ราย

User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

เลื่อนข้าราชการขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๒ ราย