Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ย้ายข้าราชการ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๘๕๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ย้ายข้าราชการ