Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

User Rating: / 5
แย่ดีที่สุด 

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ที่ 940/2558  ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน  2558  เรื่อง  บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้