Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ที่  ๙๙๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง ย้ายข้าราชการ

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด