Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ย้ายข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับสูง

User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ที่ ๑๐๒๘/๒๕๕๘  ลงวันที่ ๓ ธันวาคม  ๒๕๕๘ เรื่อง  ย้ายข้าราชการ

ทั้งนี้ ขอให้ข้าราชการที่มีชื่อตามคำสั่งดังกล่าวมอบหมายหน้าที่การงานในตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ

และไปรายงานตัวในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ภายในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด