Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ย้ายข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น

User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๑๓๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง ย้ายข้าราชการ

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด