Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำวยการ ระดับต้น

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๑๓๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง เลื่อนข้าราชการ

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด