Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ย้ายข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ที่  170/2559  ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์  2559  เรื่อง  ย้ายข้าราชการ

ทั้งนี้ ให้ข้าราชการรายดังกล่าวมอบหมายหน้าที่การงานในตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ และไปรายงานตัวในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2559

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด