Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ย้ายข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น

User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๑๘๒/๒๕๕๙ ลงวันที่  ๒ มีนาคม  ๒๕๕๙ เรื่อง ย้ายข้าราชการ

 

ทั้งนี้ ให้ข้าราชการรายดังกล่าวมอบหมายหน้าที่การงานในตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ และไปรายงานตัวในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ภายในวันที่ ๑๔มีนาคม ๒๕๕๙

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด