Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

การคัดเลือกบุคคลผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้ารับการประเมิน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (รอบประเมินเดือนเมษายน ๒๕๕๙)

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะดำเนินการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั่้ง (เลื่อน) ระดับชำนาญการ รอบเมษายน ๒๕๕๙

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด2