Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ /เรื่อง ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

User Rating: / 19
แย่ดีที่สุด 

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด