คำสั่ง/ประกาศ
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 คำสั่งสำนักพระพุทธฯ ให้ข้าราชการพ้นการทดลองปฏิบัติราชการ - mayuret 509
2 ย้ายข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ - ณรงค์ยุทธ 460
3 รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และประภาศ วัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง - manager 675
4 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (เพิ่มเติม) - manager 480
5 แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ - ณรงค์ยุทธ 557
6 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ New - manager 627
7 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ - manager 556
8 แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แทนตำแหน่งที่ว่าง - manager 309
9 พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗ - ณรงค์ยุทธ 426
10 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. - ณรงค์ยุทธ 210
11 แนวปฏิบัติในการทดสอบภาคความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง - manager 466
12 ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด - ณรงค์ยุทธ 744
13 ประกาศ เรื่อง การทดสอบภาคความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรเตรียมเข้าสู่ตำแหน่ง ประเภทอำนวยการระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด - ณรงค์ยุทธ 389
14 กำหนดการพิธีเปิดโครงการศึกศาอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับผู้บริหารและข้าราชการ - manager 349
15 ตัวอย่างแสดงภาระงานศาสนการ+ลูกจ้างฯ ศบก. - mayuret 352
16 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมเข้าสู่ตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับต้น - manager 703
17 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมเข้าสู่ตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับสูง - manager 406
18 แบบฟอร์มแสดงภาระงานศาสนการ+ลูกจ้างฯ ศบก. - mayuret 127
19 ย้ายข้าราชการ (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) - manager 1384
20 ย้ายข้าราชการ (ประเภทอำนวยการ ระดับต้น) - manager 980
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

รายงานผลการดำเนินงาน

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document