คำสั่ง/ประกาศ
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๓๒๗/๒๕๕๙ เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ - mayuret 460
2 การฝึกอบรมโครงการอบรมสัมมนาร่วมกัน "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ของข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๖-๗ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ - ณรงค์ยุทธ 434
3 ยกเลิก และแก้ไข คำสั่งย้ายข้าราชการ (เฉพาะราย) - manager 515
4 ย้ายข้าราชการประเภททั่วไป - manager 595
5 ย้ายข้าราชการประเภทวิชาการ - manager 1057
6 ย้ายข้าราชการประเภททั่วไป - manager 360
7 ย้ายข้าราชการประเภทวิชาการ - manager 532
8 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ /เรื่อง ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ - ณรงค์ยุทธ 541
9 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ - ณรงค์ยุทธ 1225
10 เลื่อนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - ณรงค์ยุทธ 396
11 รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ผู้สอบแข่งขันได้ และได้รับการขึ้นบัญชีไว้ในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลำดับที่ ๗๘ - ๑๑๐ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น. ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม - ณรงค์ยุทธ 667
12 การคัดเลือกบุคคลผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้ารับการประเมิน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (รอบประเมินเดือนเมษายน ๒๕๕๙) - ณรงค์ยุทธ 320
13 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหาร ระดับสูง ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก - mayuret 361
14 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหาร ระดับสูง - admin 177
15 การประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด - mayuret 516
16 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญและพนักงานศาสนการ - admin 249
17 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามมัญและพนักงานศาสนการ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๑ เมษายน ๒๕๕๙) - mayuret 207
18 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ เพื่อเลื่อนเงินเดือนแก่ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ณรงค์ยุทธ 197
19 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก สำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) - ณรงค์ยุทธ 243
20 ย้ายข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น - manager 643
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

รายงานผลการดำเนินงาน

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document