คำสั่ง/ประกาศ
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - mayuret 433
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และกำหนดการคัดเลือก - mayuret 674
3 คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องเลื่อนพนักงานศาสนการ - mayuret 186
4 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ - mayuret 679
5 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อพนักงานศาสนการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก สำหรับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานศาสนการ รอบที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) - mayuret 351
6 คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องเลื่อนพนักงานศาสนการ - mayuret 313
7 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนให้แก่พนักงานศาสนการฯ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - mayuret 178
8 คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๓๒๗/๒๕๕๙ เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ - mayuret 1218
9 การฝึกอบรมโครงการอบรมสัมมนาร่วมกัน "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ของข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๖-๗ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ - ณรงค์ยุทธ 588
10 ยกเลิก และแก้ไข คำสั่งย้ายข้าราชการ (เฉพาะราย) - manager 744
11 ย้ายข้าราชการประเภททั่วไป - manager 723
12 ย้ายข้าราชการประเภทวิชาการ - manager 1231
13 ย้ายข้าราชการประเภททั่วไป - manager 408
14 ย้ายข้าราชการประเภทวิชาการ - manager 613
15 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ /เรื่อง ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ - ณรงค์ยุทธ 686
16 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ - ณรงค์ยุทธ 1337
17 เลื่อนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - ณรงค์ยุทธ 441
18 รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ผู้สอบแข่งขันได้ และได้รับการขึ้นบัญชีไว้ในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลำดับที่ ๗๘ - ๑๑๐ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น. ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม - ณรงค์ยุทธ 720
19 การคัดเลือกบุคคลผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้ารับการประเมิน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (รอบประเมินเดือนเมษายน ๒๕๕๙) - ณรงค์ยุทธ 349
20 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหาร ระดับสูง ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก - mayuret 440
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

รายงานผลการดำเนินงาน

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document