คำสั่ง/ประกาศ
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง - manager 439
2 หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง - mayuret 260
3 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง - manager 643
4 คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๖๒๑/๒๕๕๗ เรื่อง ย้ายข้าราชการ - mayuret 1140
5 ย้ายข้าราชการ - manager 740
6 การเดินทางมาสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ - manager 939
7 ย้ายข้าราชการ - manager 777
8 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก - manager 758
9 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ - manager 2283
10 ย้ายข้าราชการ - mayuret 861
11 ย้ายข้าราชการ - mayuret 573
12 ย้ายข้าราชการ - manager 1058
13 ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น - manager 778
14 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ - manager 780
15 การแบ่งส่วนราชการภายในและการมอบหมายงาน (กองกลาง) - manager 596
16 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง - manager 745
17 ย้ายข้าราชการ - manager 837
18 ยกเลิกคำสั่งย้ายข้าราชการ - mayuret 829
19 ย้ายข้าราชการ - mayuret 864
20 ย้ายข้าราชการ - ณรงค์ยุทธ 818
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

รายงานผลการดำเนินงาน

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document