คำสั่ง/ประกาศ
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 เลื่อนข้าราชการ ประเภทอำนวยการ ระดับสูง - manager 81
2 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น - manager 394
3 ย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ - manager 291
4 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง - manager 259
5 เลื่อนข้าราชการ ประเภทอำนวยการ ระดับสูง - manager 873
6 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง - ณรงค์ยุทธ 291
7 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการทดสอบภาคความรู้ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น - ณรงค์ยุทธ 285
8 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด - mayuret 465
9 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ และ พนักงานศาสนการ - mayuret 233
10 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง - mayuret 691
11 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง การทดสอบภาคความรู้ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น - mayuret 573
12 ย้ายข้าราชการ ประเภททั่วไป - mayuret 476
13 ย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ - mayuret 655
14 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง - mayuret 689
15 ย้ายข้าราชการ ประเภทอำนวยการ ระดับสูง - manager 710
16 คำสั่งสำนักพระพุทธฯ ให้ข้าราชการพ้นการทดลองปฏิบัติราชการ - mayuret 926
17 ย้ายข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ - ณรงค์ยุทธ 762
18 รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และประภาศ วัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง - manager 845
19 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (เพิ่มเติม) - manager 617
20 แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ - ณรงค์ยุทธ 613
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

รายงานผลการดำเนินงาน

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document