คำสั่ง/ประกาศ
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนที่การเดินทางไปมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต - manager 258
2 วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ) - manager 574
3 การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ (ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ) - manager 610
4 คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๗๐๗/๒๕๕๗ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ - chainuwat 524
5 กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง - manager 561
6 หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง - mayuret 293
7 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง - manager 718
8 คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๖๒๑/๒๕๕๗ เรื่อง ย้ายข้าราชการ - mayuret 1260
9 ย้ายข้าราชการ - manager 783
10 การเดินทางมาสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ - manager 978
11 ย้ายข้าราชการ - manager 789
12 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก - manager 776
13 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ - manager 2363
14 ย้ายข้าราชการ - mayuret 877
15 ย้ายข้าราชการ - mayuret 583
16 ย้ายข้าราชการ - manager 1066
17 ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น - manager 789
18 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ - manager 792
19 การแบ่งส่วนราชการภายในและการมอบหมายงาน (กองกลาง) - manager 602
20 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง - manager 755
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

รายงานผลการดำเนินงาน

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document