คำสั่ง/ประกาศ
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส (เพิ่มเติม) - manager 219
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส - manager 237
3 กรอกข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้างประจำ - ณรงค์ยุทธ 814
4 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง - ณรงค์ยุทธ 365
5 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส - ณรงค์ยุทธ 329
6 ประกาศ เรื่อง การรัรบสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง - ณรงค์ยุทธ 465
7 เลื่อนข้าราชการระดับปฏิบัติการ เป็นระดับชำนาญการ - ณรงค์ยุทธ 546
8 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ(เพิ่มเติม) - manager 1137
9 กำหนดระยะเวลาการจัดส่งผลงานเพื่อประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ - manager 579
10 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ New - manager 967
11 ย้ายข้าราชการ - manager 959
12 ย้ายข้าราชการ - manager 773
13 เลื่อนข้าราชการ (ประเภทอำนวยการระดับสูง) - manager 903
14 ย้ายข้าราชการ ระดับปฏิบัติการ - manager 577
15 กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง - manager 484
16 หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง - manager 406
17 ย้ายข้าราชการ - manager 957
18 กำหนดระยะเวลาการจัดส่งผลงานเพื่อประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ - manager 501
19 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ New - manager 856
20 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ - manager 974
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document