คำสั่ง/ประกาศ
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งขาติ เรื่อง การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘) - ณรงค์ยุทธ 370
2 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้นตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก - manager 466
3 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก - manager 449
4 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด - manager 604
5 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด - manager 414
6 เลื่อนข้าราชการ ประเภทอำนวยการ ระดับสูง - ณรงค์ยุทธ 644
7 รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง - manager 830
8 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด - manager 923
9 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด - manager 683
10 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (รอบประเมินเดือนตุลาคม 2558) - ณรงค์ยุทธ 440
11 ย้ายข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับต้น - manager 828
12 เลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง - manager 1212
13 ย้ายข้าราชการ ระดับปฏิบัติการ - manager 656
14 ย้ายข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ - manager 628
15 ย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - manager 438
16 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง - ณรงค์ยุทธ 259
17 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (จำนวน ๒ ตำแหน่ง) - ณรงค์ยุทธ 403
18 ย้ายข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับสูง - manager 376
19 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง - manager 548
20 ย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ - manager 761
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

รายงานผลการดำเนินงาน

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document