คำสั่ง/ประกาศ
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง - mayuret 109
2 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง การทดสอบภาคความรู้ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น - mayuret 181
3 ย้ายข้าราชการ ประเภททั่วไป - mayuret 253
4 ย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ - mayuret 353
5 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง - mayuret 615
6 ย้ายข้าราชการ ประเภทอำนวยการ ระดับสูง - manager 651
7 คำสั่งสำนักพระพุทธฯ ให้ข้าราชการพ้นการทดลองปฏิบัติราชการ - mayuret 886
8 ย้ายข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ - ณรงค์ยุทธ 709
9 รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และประภาศ วัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง - manager 824
10 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (เพิ่มเติม) - manager 592
11 แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ - ณรงค์ยุทธ 600
12 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ New - manager 643
13 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ - manager 567
14 แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แทนตำแหน่งที่ว่าง - manager 323
15 พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗ - ณรงค์ยุทธ 449
16 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. - ณรงค์ยุทธ 216
17 แนวปฏิบัติในการทดสอบภาคความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง - manager 474
18 ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด - ณรงค์ยุทธ 771
19 ประกาศ เรื่อง การทดสอบภาคความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรเตรียมเข้าสู่ตำแหน่ง ประเภทอำนวยการระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด - ณรงค์ยุทธ 412
20 กำหนดการพิธีเปิดโครงการศึกศาอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับผู้บริหารและข้าราชการ - manager 356
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

รายงานผลการดำเนินงาน

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document