คำสั่ง/ประกาศ
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในขั้นตอนที่ ๑ (เพิ่มเติม) - ณรงค์ยุทธ 397
2 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในขั้นตอนที่ ๑ - ณรงค์ยุทธ 657
3 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ - manager 933
4 แผนที่เดินทาง (สอบพนักงานศาสนการ) - mayuret 160
5 แผนที่อาคารหอประชุมพุทธมณฑล (สถานที่สอบพนักงานศาสนการ) - sasnakan 222
6 การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบพนักงานศาสนการ - sasnakan 780
7 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง พนักงานศาสนการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ - mayuret 448
8 เลื่อนข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ เป็นประเภทอำนวยการ ระดับต้น - manager 771
9 ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลการแบ่งกล่มงานภายในและอัตรากำลังของสำนกงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ของจังหวัดขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ตามแบบฟอร์มที่แนบและส่งกลับไปยังส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ - ณรงค์ยุทธ 362
10 รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น - manager 680
11 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น - mayuret 552
12 คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๕๔๖/๒๕๕๘ เรื่อง ให้ข้าราชการฯ พ้นการทดลองปฏิบัติราชการ - mayuret 397
13 การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ - ณรงค์ยุทธ 1247
14 ย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ - manager 766
15 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด - manager 1045
16 ย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ไปดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด - manager 923
17 พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๗ - ณรงค์ยุทธ 424
18 แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (รอบประเมินเดือนเมษายน ๒๕๕๘) - ณรงค์ยุทธ 331
19 ย้ายข้าราชการ ประเภทอำนวยการ ระดับต้น - manager 589
20 แบบใบสมัครสอบแข่งขันเข้าปฏิบัติงานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ - sasnakan 399
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

รายงานผลการดำเนินงาน

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document