คำสั่ง/ประกาศ
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 แนวปฏิบัติในการทดสอบภาคความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง - manager 158
2 ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด - ณรงค์ยุทธ 380
3 ประกาศ เรื่อง การทดสอบภาคความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรเตรียมเข้าสู่ตำแหน่ง ประเภทอำนวยการระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด - ณรงค์ยุทธ 221
4 กำหนดการพิธีเปิดโครงการศึกศาอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับผู้บริหารและข้าราชการ - manager 256
5 ตัวอย่างแสดงภาระงานศาสนการ+ลูกจ้างฯ ศบก. - mayuret 275
6 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมเข้าสู่ตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับต้น - manager 637
7 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมเข้าสู่ตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับสูง - manager 372
8 แบบฟอร์มแสดงภาระงานศาสนการ+ลูกจ้างฯ ศบก. - mayuret 96
9 ย้ายข้าราชการ (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) - manager 1296
10 ย้ายข้าราชการ (ประเภทอำนวยการ ระดับต้น) - manager 895
11 ย้ายข้าราชการ (ประเภทอำนวยการ ระดับสูง) - manager 954
12 สอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558 (สำนักงาน ก.พ.) - ณรงค์ยุทธ 283
13 คำสั่งแต่งตั้งโฆษกประจำสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ - ณรงค์ยุทธ 603
14 ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น ดีมาก(+) ดีมาก และดี(+) และร้อยละการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละระดับผลผลการประเมิน สำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (๑ เมษายน ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) - manager 803
15 ประกาศรายชื่อพนักงานศาสนการผู้มีผลการปฏิบัติราชการฯ รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) - mayuret 407
16 ประกาศรายชื่อพนักงานศาสนการผู้มีผลการปฏิบัติราชการฯ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (๑ เมษายน ๒๕๕๗) - mayuret 202
17 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ - manager 563
18 ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ - manager 2225
19 กำหนดการและใบตอบรับพิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียนอายุราชการ - ณรงค์ยุทธ 541
20 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ) - manager 2169
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

รายงานผลการดำเนินงาน

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document