คำสั่ง/ประกาศ
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ย้ายข้าราชการ ประเภทอำนวยการ ระดับสูง - manager 341
2 ย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - manager 313
3 ผลการคัดเลือกพนักงานศาสนการให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - sasnakan 136
4 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - ณรงค์ยุทธ 392
5 ข้าราชการและลูกจ้างประจำ เกษียณอายุ ปีงบประมาณ 2558 - mayuret 669
6 แต่งตั้งผู้อำนวยการกลุ่มงานและผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานในสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด - manager 880
7 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด - manager 715
8 ย้ายข้าราชการ ประเภทอำนวยการ ระดับต้น - manager 781
9 เลื่อนข้าราชการ ประเภทอำนวยการ ระดับสูง - manager 575
10 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น - manager 625
11 ย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ - manager 466
12 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง - manager 374
13 เลื่อนข้าราชการ ประเภทอำนวยการ ระดับสูง - manager 972
14 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง - ณรงค์ยุทธ 330
15 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการทดสอบภาคความรู้ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น - ณรงค์ยุทธ 324
16 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด - mayuret 500
17 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ และ พนักงานศาสนการ - mayuret 266
18 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง - mayuret 747
19 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง การทดสอบภาคความรู้ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น - mayuret 609
20 ย้ายข้าราชการ ประเภททั่วไป - mayuret 512
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

รายงานผลการดำเนินงาน

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document