คำสั่ง/ประกาศ
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนที่เดินทาง (สอบพนักงานศาสนการ) - mayuret 56
2 แผนที่อาคารหอประชุมพุทธมณฑล (สถานที่สอบพนักงานศาสนการ) - sasnakan 138
3 การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบพนักงานศาสนการ - sasnakan 532
4 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง พนักงานศาสนการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ - mayuret 331
5 เลื่อนข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ เป็นประเภทอำนวยการ ระดับต้น - manager 638
6 ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลการแบ่งกล่มงานภายในและอัตรากำลังของสำนกงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ของจังหวัดขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ตามแบบฟอร์มที่แนบและส่งกลับไปยังส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ - ณรงค์ยุทธ 331
7 รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น - manager 636
8 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น - mayuret 516
9 คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๕๔๖/๒๕๕๘ เรื่อง ให้ข้าราชการฯ พ้นการทดลองปฏิบัติราชการ - mayuret 348
10 การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ - ณรงค์ยุทธ 1200
11 ย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ - manager 738
12 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด - manager 1030
13 ย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ไปดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด - manager 900
14 พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๗ - ณรงค์ยุทธ 411
15 แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (รอบประเมินเดือนเมษายน ๒๕๕๘) - ณรงค์ยุทธ 323
16 ย้ายข้าราชการ ประเภทอำนวยการ ระดับต้น - manager 571
17 แบบใบสมัครสอบแข่งขันเข้าปฏิบัติงานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ - sasnakan 390
18 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานศาสนการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ - sasnakan 630
19 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น - manager 662
20 ผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ๒๖ ราย - mayuret 427
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

รายงานผลการดำเนินงาน

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document