คำสั่ง/ประกาศ
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส (เพิ่มเติม) - manager 356
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส - manager 306
3 กรอกข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้างประจำ - ณรงค์ยุทธ 1106
4 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง - ณรงค์ยุทธ 404
5 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส - ณรงค์ยุทธ 357
6 ประกาศ เรื่อง การรัรบสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง - ณรงค์ยุทธ 471
7 เลื่อนข้าราชการระดับปฏิบัติการ เป็นระดับชำนาญการ - ณรงค์ยุทธ 555
8 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ(เพิ่มเติม) - manager 1143
9 กำหนดระยะเวลาการจัดส่งผลงานเพื่อประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ - manager 584
10 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ New - manager 983
11 ย้ายข้าราชการ - manager 966
12 ย้ายข้าราชการ - manager 781
13 เลื่อนข้าราชการ (ประเภทอำนวยการระดับสูง) - manager 911
14 ย้ายข้าราชการ ระดับปฏิบัติการ - manager 584
15 กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง - manager 484
16 หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง - manager 407
17 ย้ายข้าราชการ - manager 961
18 กำหนดระยะเวลาการจัดส่งผลงานเพื่อประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ - manager 502
19 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ New - manager 858
20 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ - manager 987
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document