คำสั่ง/ประกาศ
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ - manager 343
2 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง - ณรงค์ยุทธ 261
3 ย้ายข้าราชการ - sasnakan 493
4 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภวิชาการ ระดับชำนาญการ รอบประเมินเดือนเมษายน ๒๕๕๘ - ณรงค์ยุทธ 308
5 โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมเข้าสู่ตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) - mayuret 282
6 เลื่อนข้าราชการ - sasnakan 662
7 โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมเข้าสู่ตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - mayuret 471
8 คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ - manager 632
9 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - ณรงค์ยุทธ 25
10 ขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลำดับที่ 43 ถึงลำดับที่ 77 มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ - manager 805
11 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด - ณรงค์ยุทธ 737
12 ย้ายข้าราชการ ประเภทอำนวยการ ระดับสูง - manager 1108
13 ย้ายข้าราชการ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน - manager 801
14 ย้ายข้าราชการ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน - manager 620
15 ย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชำนาญการ - manager 957
16 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญและพนักงานศาสนการ - mayuret 366
17 การคัดเลือกบุคคลผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้ารับการประเมิน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (รอบประเมินเดือนตุลาคม 2558) - ณรงค์ยุทธ 669
18 เลื่อนข้าราชการขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๒ ราย - ณรงค์ยุทธ 534
19 ขอเชิญเข้าร่วมงานวันศาสนูปถัมภ์และวันสถาปนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ - ณรงค์ยุทธ 301
20 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานศาสนการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ - sasnakan 626
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

รายงานผลการดำเนินงาน

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document