Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

คำสั่ง/ประกาศ

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
121 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ และ พนักงานศาสนการ 589
122 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง 1050
123 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง การทดสอบภาคความรู้ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น 859
124 ย้ายข้าราชการ ประเภททั่วไป 819
125 ย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ 987
126 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง 999
127 ย้ายข้าราชการ ประเภทอำนวยการ ระดับสูง 1083
128 คำสั่งสำนักพระพุทธฯ ให้ข้าราชการพ้นการทดลองปฏิบัติราชการ 1402
129 ย้ายข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1136
130 รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และประภาศ วัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 1137
131 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (เพิ่มเติม) 949
132 แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 877
133 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ New 919
134 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 884
135 แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แทนตำแหน่งที่ว่าง 667
136 พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗ 851
137 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. 456
138 แนวปฏิบัติในการทดสอบภาคความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง 660
139 ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 1036
140 ประกาศ เรื่อง การทดสอบภาคความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรเตรียมเข้าสู่ตำแหน่ง ประเภทอำนวยการระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 651
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL