Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

คำสั่ง/ประกาศ

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
141 กำหนดการพิธีเปิดโครงการศึกศาอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับผู้บริหารและข้าราชการ 604
142 ตัวอย่างแสดงภาระงานศาสนการ+ลูกจ้างฯ ศบก. 588
143 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมเข้าสู่ตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับต้น 1017
144 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมเข้าสู่ตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับสูง 667
145 แบบฟอร์มแสดงภาระงานศาสนการ+ลูกจ้างฯ ศบก. 402
146 ย้ายข้าราชการ (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) 1727
147 ย้ายข้าราชการ (ประเภทอำนวยการ ระดับต้น) 1311
148 ย้ายข้าราชการ (ประเภทอำนวยการ ระดับสูง) 1233
149 สอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558 (สำนักงาน ก.พ.) 580
150 คำสั่งแต่งตั้งโฆษกประจำสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 864
151 ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น ดีมาก(+) ดีมาก และดี(+) และร้อยละการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละระดับผลผลการประเมิน สำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (๑ เมษายน ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) 1145
152 ประกาศรายชื่อพนักงานศาสนการผู้มีผลการปฏิบัติราชการฯ รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 720
153 ประกาศรายชื่อพนักงานศาสนการผู้มีผลการปฏิบัติราชการฯ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (๑ เมษายน ๒๕๕๗) 461
154 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 3174
155 ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ 2982
156 กำหนดการและใบตอบรับพิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียนอายุราชการ 869
157 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ) 2650
158 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ 1211
159 ประกาศ หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 997
160 ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น ดีมาก(+) ดีมาก และดี(+) และร้อยละการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละระดับผลผลการประเมิน สำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) 1189
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL