Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

คำสั่ง/ประกาศ

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
161 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง พนักงานศาสนการและลูกจ้างประจำศาสนสมบัติกลางพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 796
162 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อพนักงานศาสนการผู้มีผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 811
163 ย้ายข้าราชการ 1365
164 ย้ายข้าราชการ 1939
165 แผนที่การเดินทางไปมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 980
166 วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ) 1832
167 การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ (ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ) 1839
168 คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๗๐๗/๒๕๕๗ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ 1236
169 กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง 922
170 หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง 626
171 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง 1097
172 คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๖๒๑/๒๕๕๗ เรื่อง ย้ายข้าราชการ 1760
173 ย้ายข้าราชการ 1239
174 การเดินทางมาสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ 1360
175 ย้ายข้าราชการ 1198
176 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก 1052
177 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ 3148
178 ย้ายข้าราชการ 1356
179 ย้ายข้าราชการ 939
180 ย้ายข้าราชการ 1542
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL