Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

คำสั่ง/ประกาศ

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
81 ย้ายข้าราชการ ประเภทอำนวยการ ระดับสูง 1274
82 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 1280
83 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในขั้นตอนที่ ๑ (เพิ่มเติม) 1033
84 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในขั้นตอนที่ ๑ 1211
85 แผนที่เดินทาง (สอบพนักงานศาสนการ) 472
86 แผนที่อาคารหอประชุมพุทธมณฑล (สถานที่สอบพนักงานศาสนการ) 530
87 การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบพนักงานศาสนการ 1164
88 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง พนักงานศาสนการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 845
89 เลื่อนข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ เป็นประเภทอำนวยการ ระดับต้น 1242
90 ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลการแบ่งกล่มงานภายในและอัตรากำลังของสำนกงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ของจังหวัดขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ตามแบบฟอร์มที่แนบและส่งกลับไปยังส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 737
91 รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น 1132
92 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น 966
93 คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๕๔๖/๒๕๕๘ เรื่อง ให้ข้าราชการฯ พ้นการทดลองปฏิบัติราชการ 765
94 การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 1744
95 ย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 1154
96 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 1447
97 ย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ไปดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 1392
98 พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๗ 788
99 แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (รอบประเมินเดือนเมษายน ๒๕๕๘) 668
100 ย้ายข้าราชการ ประเภทอำนวยการ ระดับต้น 1017
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL