ติดต่อเรา

User Rating: / 109
แย่ดีที่สุด 

 

 

สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ พุทธมณฑล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล

จังหวัดนครปฐม 73170

 

โทร. 0 2441 4508