การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ (ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ)

User Rating: / 7
แย่ดีที่สุด 

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ