ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก สำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (๑ เมษายน ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ประกาศฯ รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และ ดีมาก สำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด