รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

User Rating: / 9
แย่ดีที่สุด 

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๙

 

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ