ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัล โครงการประกวดคำขวัญการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันที่ 20 กันยายน 2564 
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัล
โครงการประกวดคำขวัญการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีเลขานุการกรม ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้
ตามที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดโครงการประกวดคำขวัญการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
และคณะกรรมการได้พิจารณาผลงานและตัดสินรางวัลพร้อมทั้งได้ประกาศแจ้งผลการตัดสินรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น
สำนักงานเลขานุการกรม ขอแสดงความยินดีกับนายแสนยากร เหล่าอรรคะ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม ที่ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวด
คำขวัญการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยขอให้มีความสุข ความเจริญ และเป็นกำสำคัญในการพัฒนาหน่วยงานสืบไป


image รูปภาพ
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 80,636